4. týden

29.09.2016 17:28

Dobrý den,

        píši už dnes, neboť děti měly za úkol předat lísteček na svačinky, ale některé si nemohly zapamatovat, co vyřídit, tak vysvětluji. Svačinky jsou objednávány na 3 dny vždy ve čtvrtek na příští týden. Děti přinesou podepsaný lístek se zatrženou svačinou a penězi paní Kollárové v pátek ráno do družiny, nebo dají ráno v pátek mě a já předám. Ještě jednou upřesním sběr, protože se začne od října vybírat. Někdo už byl rychlý, tak je třeba papír i hliník zvážit a zapsat váhu do notýsku. Víčka se sbírají za celou třídu, já si dělám jen poznámku odhadem, proto jsem dětem řekla, ať nosí víčka ,až budou mít nasbíranou celou igelitku. Baterie se počítají na ks a opět se zapíše do notýsku. Nejlepší sběrači letí za odměnu letadlem, ostatní nejlepší z tříd dostanou věcný dárek.Peníze získané touto cestou se přidávají do pokladny SRPŠ, která slouží k placení výjezdů mimo školu apod.

V češtině budeme probírat příští týden L a slabiku la a zdokonalovat se ve čtení těchto tří písmenek i slabik.  V matem. probereme větší , menší ,rovná se. V prvouce začneme podzim.  Děkuji těm, kteří se neostýchají mi zavolat,protože si vysvětlíme potřebné, je to pro dobro dětí.Nemusíte přímo běžet pro úkoly, stačí zavolat, kdo poblíž vás bydlí a já je pošlu po spolužákovi. Pořád je to lepší průběžně, než dodělávat vše za docházky do školy nebo za jeden den. Vždy píšu rozsah na jednotlivé dny a vy doděláte jen ty dny, které dítě chybí.Veškeré připomínky musíme řešit za chodu, neshánějte nikde info a volejte mě. Mějte krásný víkend.

          M. Pavlíková