Čtení

11.10.2017 15:49

Dostala jsem dotaz, jak dítě motivovat ke čtení, už jsem o tom psala, zde je podrobnější vysvětlení.

Čtení potřebujeme jako prostředek na cestě za poznáním. Jestliže toto děti přijmou, pak mají chuť a potřebu číst a tím si zpětně zdokonalují i techniku čtení.

Jednou z možných cest, jak hned od počátku hledat smysl čtení, je Čtenářská dílna.  Ve čtenářské dílně se odstranily, nebo spíše se nezdůrazňují rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem a o své knize a pocitech, které při čtení mají, mohou vyprávět a diskutovat s ostatními. To znamená, že i slabší čtenáři se do Čtenářské dílny aktivně zapojují a jsou kladně hodnoceni, a to nejen z mé strany, ale i ze strany spolužáků. A úspěch, který zažívají, je velice povzbudí pro další čtení. Zde právě nacházejí odpověď na otázku, proč číst. Druhou důležitou  podmínkou rozvoje čtenářství je o knihách hovořit. Nejde však o převyprávění  obsahu, ale o pocity hlavních hrdinů, o to, co si děti myslí o chování postav,  jejich vlastnostech, o to, zda jsou schopny nebo ochotny se s některým hrdinou  ztotožnit, jak ony by v dané situaci reagovaly a jestli i ony mají stejnou nebo  podobnou zkušenost.