Informace a prosba

10.09.2018 16:42

Dobrý den,

                vzhledem k tomu, že třídní schůzky proběhnou až za delší dobu,  bych Vás ráda informovala o prvním týdnu a měla prosbu. Na str. 26 v žk. jste měli vzkaz, který si ještě ne všichni prečetli a podepsali. Jedná se o nový šk. řád. Je třeba si pozorně přečíst práva a povinnosti zákonných zástupců a žáků a hlavně přestupky, kterých by se děti měly vyvarovat. V žákovské knížce zepředu je strana, kde si budou zapisovat, co zapomínají, neberte to na lehkou váhu, neboť za rok půjdou do čtvrté třídy a budou muset být samostatnější.  Jsem povinna je to naučit, naučit je nezapomínat a proto apeluji na spolupráci, která je sice u většiny příkladná, ale ještě to rok vydržte, děti na to mají do třetí třídy nárok. Tím myslím pouze kontrolu, ne,že budete připravovat věci za ně. Podle rámcově vzdělávacího plánu musejí projít všemi výstupy třetí třídy a s laxním přístupem to nepůjde.Musí vše zvládat v příslušném tempu,umět si připravit, zapsat úkol, vykonávat službu, sami se učit, zvládnout učivo a to začínám hned ze začátku ročníku daleko přísněji vyžadovat.Je to pro jejich dobro, to jistě chápete. Tímto Vás prosím o kontrolu tašky, úkolů, notýsku, žk. a spolupráci, doučování bude pouze pro jednoho žáka s dyslektickou asistentkou, proto jsem začala asi šesti dětem dávat domů PS k dodělávání, protože vidím, že nechtějí pracovat, povalují se a času mají dostatek, prosím Vás, vydržte to s příslušným domácím výchovným opatřením, že takto ne.Kdo nestíhá, vždy se může přihlásit a  požádat o pomoc,nebo úlevu, chci jen ,aby děti komunikovaly.DÚ je vždy jeden / mimo pátku/, co dostanou navíc, je za nepracování a musí se procvičit tedy doma ,včetně zameškaného učiva za dobu nemoci. Děkuji.

Protože část dětí zapomněla zajeté rituály třídy, budeme vše ještě tento týden cvičit, ale domnívám se, že připravit si, nerušit, uklidit si,zapsat si úkol /i ústní/ a nosit si učebnice a pomůcky podle rozvrhu, by si už mohly děti za ty dva roky pamatovat, proto zatím navrhuji alternativní nápravu v podobě nějakého úklidu,nebo práce navíc, pokud se prohřešky budou kupit . Jestli má někdo jiný návrh, jsem ochotna se dohodnout jinak,navrhuji to proto,že nechci hned přistupovat k napomenutí TU, ale dát jim ještě tento týden čas. Jsme už třeťáci,známe všechna pravidla,tak začneme na ostro se všemi známkami už tento týden, neboť opakujeme jen druhý ročník a před zkoušením vše důkladně procvičujeme.Děkuji za pochopení, není to k ulehčení mé práce,ale pro pomoc dětem,pokud budu polevovat v požadavcích já, polevují pak i děti, proto hned od začátku přísněji, pak se dá slevit, opačně to nefunguje. Krásný zbytek dne a velký dík za vyplnění všech náležitostí  a dotazníků v tak krátké době, jste skvělí.

                               M. Pavlíková