Květen - červen

09.05.2019 16:10

Dobré odpoledne,

                              jak jsme se domluvili na schůzce,tak nás čekají 4 týdny práce a pak polovina třídy odjíždí do Tater,  musíme tedy ještě zabrat. Zítra začíná mistrovství v hokeji, stanovili jsme si pravidla na 4týdny, hokejisté také zaberou, tak se jim pokusíme "vyrovnat" v píli, sebekázni, bojovnosti a pracovitosti,děkuji za podporu. Doufám, že to zabere, protože se některým už nechce a kazí, co mohou.

od 13.-17.5. nácvik na Den matek a dril v mat. i  v geom.jako příprava na závěrečnou KP z Ma. Probereme slovesa a začneme naše zdraví.

od 20.-24.5. stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice  a opakování slovních druhů, příprava na závěrečné opakování z Čj,KP z Ma, pečujeme o tělo.

od 27.-31.5. KP z Čj, už jen slovní druhy a věta jednoduchá a souvětí, v Ma dělení se zbytkem už známkovat nebudu a zase se soustředíme na přípravu k opakování z prvouky.

od 3.-7.6. KP z prvouky a docvičování dětí, kterým se něco nepovedlo.

V dalším týdnu, kdy 10 dětí odjede, bych chtěla podle počasí chodit hodně ven na poznávání přírody a turistiku. Ráda bych s nimi i jednou vyjela třeba do Pece, do Modrého dolu. 19.6. pojedeme do Liberce do botanické zahrady a cestou zpět se stavíme v Bozkovských jeskyních. Podrobnější instrukce a souhlas s výletem ještě pošlu. Vyučtování obdržíte v žákovské knížce. Vidíte, že už mnoho času nezbývá, proto dohlédněte na psaní dom. úkolů, to bude to nejdůležitější v závěrečném opakování. Děkuji Vám za spolupráci, přeji pohodovou dovolenou a hodně krásných chvil s vašimi dětmi.

             M. Pavlíková