Plán na duben

21.03.2018 17:39

Dobré odpoledne,    

                   píši dřív, neboť mám nové informace. Následujících 14 dní nebude plavání z důvodu prázdnin a oprav v bazénu, dostaneme náhradní termíny. Do bazénu pojedeme tedy 11.4. Dnes jsme byli poprvé, děti jsme rozdělovali do skupin, byly moc hodné ve výuce i v autobuse, chválím. Nikdo se nebál, učitelky jsou moc milé a nikoho nenutí. V Ma bychom měli koncem dubna dokončit násobilku a dělení 3. Děkuji všem, kteří mi pomohli s výrobou čtverečků, zítra s nimi začneme. Dále děkuji opět paní Hubené za finanční příspěvek sběru za Matýska Macha a Karolínku Vydrovou v hodnotě 1090 kč. Koupila jsem za část těchto peněz mašle a peříčka, zítra budeme vyrábět a také děti dostanou něco ke koledě, koupím asi kindrvajíčka,uvidím. Dále děkuji Paní Blažkové Marcele a Daně za krásnou velikonoční výzdobu třídy. V Čj dokončíme v dubnu dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě a začneme slovní druhy, v prvouce květiny, stromy a jaro u vody. Dočítáme Povídání o pejskovi a kočičce a dojíždíme projekt recyklohraní, určitě děti vyprávěly o praktickém projektu, probíhajícím v hodině prvouky, tělesné výchovy, v další hodině ješte shlédneme film a příští týden se budeme věnovat trvanlivosti potravin a plýtvání s nimi. V dubnu také proběhne třídní schůzka, bude individuální, napíšu Vám termíny, ke kterým se zapíšete, abychom se vyvarovali čekání za dveřmi, termíny budou po skupinkách a kdo bude chtít samostatně, není problém, to se domluvíme. Přeji krásné prožití Velikonoc.

    M. Pavlíková