Plán na květen a červen

15.05.2018 14:46

Dobré odpoledne,

                          po dnech volna je čas se opět připomenout. Během dílniček jsem Vás nechtěla zatěžovat. Vlivem nástupu letního počasí a toho kvanta volných dní, projektů a plavání se už dětem nechce pracovat. Přesto Vás prosím o podporu, motivaci k učení  a trpělivost. Učivo musíme dobrat,neboť ve třetí třídě by toho bylo moc. Co zvládnem nyní, nebudeme muset doučovat v dalším ročníku a navíc nás čeká opakování a kontrolní prověření, nerada bych, aby si teď děti zhoršily známky, už to vydržíme. V Čj nás čekají vlastní jména a spojování vět a stále pravopis, v matematice násobení a dělení 5, je třeba po chvilkách cvičit. Dnes jsme dokončili opakování SU o méně, o více, krát méně, krát více, většině to jde, je třeba dávat pozor ve škole a nemusí se pak doma docvičovat, mohu též dovysvětlit odpoledne,ale to je přemlouvání a vymlouvání, je to na každém. Prvouku zvládáme, tam jsme akorát. Prosím ještě o průběžné vyklízení šaten, stále se tam hromadí zapomenuté šactvo, které si někteří nepoznají, to samé v bazénu, nebalte dětem batůžky,nepoznají si pak ručníky a mýdla.

 1/Školní výlet se z důvodu zajištění náhradní dopravy přesouvá na jindy, termín hned po zjištění sdělím.Posílejte 500,- je to na všechny AKTIVITY DOHROMADY mimo fotky.

2/  1. 6. kino -pohádka, potom hned ukázka psovoda a požární techniky u školy: 50,-Kč            

            3/ 4.6. Focení přesunuto  fotografem na tento den, doufám, že to vyjde, nezapomeňte poslat kolik        jakých fotek, děti ve skupinkách musí být s Vámi dohodnuty, je to mazec, někdo se nechce fotit a jiný si ho zase přemlouvá, dohodněte se vždy rodiče společně. Peníze neposílejte dopředu.                    

4/ 7.6. jedeme na vystoupení tanečního souboru Oliver do Vrchlabí :70,-Kč.                               

5/ 19.6.Dopravní den před školou, pokud bude nutná výbava, děti si zapíší včas.                          

6/ Na plavání pojedeme ještě 4 krát.                                                                                                  

           7/ Peníze na zdravé svačinky a pracovní listy jsem platila z fondu, taktéž   některé věci na Den matek a na výrobky na Velikonoce včetně čokozajíců, určitě něco ještě přidám na konec šk. roku a zbytek nechám na nový školní rok. Přeji pevné nervy do konce roku , krásnou dovolenou a nezapomeňte, že mají děti přečíst JEDNU KNIHU.

 M. Pavlíková